Nyumba ya Matumaini

Nyumba ya Matumaini hutoa njia kamili za mahitaji ya kijamii, kiuchumi, na afya ya watoto wenye ulemavu mwingi.

Kwa nini tunawapenda

Wanatoa patakatifu na huduma muhimu ya matibabu na ukarabati kwa watoto ambao vinginevyo wangekufa kwa sababu ya unyanyasaji na kutelekezwa.